Error
  • La plantilla para esta vista no está disponible. Por favor, póngase en contacto con el administrador del sitio.
Suscribirse a este canal RSS
ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Camera

ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Camera

ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

ขายกล้อง ip cameraขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ(finger scan หรือว่า fingerprint scanner) เป็นวัสดุในการเปลี่ยนถ่ายข่าวสารลายพิมพ์นิ้วมือ มาเป็นข้อมูลดิจิทัลการทำงาน

ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้รับการวางใจอย่างเป็นวงกว้าง ในทุกวงการ ยกตัวอย่างเช่น ทางวงจรดูแลรักษาสวัสดิภาพ กำหนดเวลาทำงาน วงจรฐานข่าวสารทะเบียนราษฏร์ เป็นต้น เป้าหมายหลักของการใช้ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ ตัวอย่างเช่น

การชี้แจงร่างกาย โดยอาศัยแนวคิดที่ว่าลายนิ้วมือทั้งหมดมีความไม่เหมือนกัน

การทดแทนการใช้บัตร ได้แก่ บัตร ATM, Credit card, Smart cardหลักปฏิบัติหน้าที่ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

ข้อดีของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

• ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นลักษณะ Optical เซ็นเซอร์ คุณภาพสูง ที่วางนิ้วเป็นกระจกทนรอยขีดข่วน, น้ำมัน,สารเคมีต่างๆ ( High quality optical sensor )

• ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ใช้ algorithm แบบชี้แจงเอกลักษณ์ของลายนิ้วมือ (Minutiae recognition) ที่แม่นยำสูงสุด

ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือทำให้ไม่มีปัญหากำหนดลายพิมพ์นิ้วมือผิดตัวเมื่อใช้กับจำนวนคนมาก

(Powerful and accurate algorithm (Based on Minutiae recognition)

• ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือใช้ได้กับจำนวนรวมคนสูงสุด 4000 คน(ต่อ 2 ลายนิ้วมือ) โดยที่ความเร็วไม่ต่ำลง

(High Performance (Up to 4000 user identification)

• ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือสแกนกับตรวจดูลายพิมพ์นิ้วมือได้ทันทีทันใด เสถียร ไม่รวนเมื่อใช้ในช่วงเวลายาวๆ

(Fast recognition ( Verification time/identification time)กระบวนการการทำงานของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

การทำงานของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 1.พินิจภาพลายนิ้วมือ

หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือขบวนการที่ 2.สกัดทิวภาพพร้อมกับเก็บสีของ Pixel ภาพลายนิ้วมือเป็น ขาว/ดำ หรือว่า 0,1

หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขบวนการที่ 3.ปรับภาพลายพิมพ์นิ้วมือให้น้อยลง ทำให้ ขนาดข่าวสารเบาบางด้วย

หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 4.บ่งชี้จุดที่ เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นตำแหน่งเส้นนูนหรือว่าสัน(ridge)

หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 5.แสดงตำแหน่งที่เป็น คุณสมบัติเฉพาะทั้งสิ้นออกมา

การทำงานของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 6.ตรวจทานลายนิ้วมือเมื่่อมีการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ